Weapons in Bloodborne game on PS4

Weapons in Bloodborne

Weapons in Bloodborne game on PS4

 

Weapons (+10) физ кр тн огн эл б.от сил лов о.кр тайн с.с рег. Бонусы к урону
Logarius' Wheel 200 - 50 - - - 20 S 12 - 10 C 300 50 +220/28 за 99 сл/тн
Kirkhammer 210 - - - - - 16 A 10 E - B 250 120 +270 за 99 сл, лв
Ludwig's Holy Blade 200 - - - - - 16 B 12 B - A 250 110 +320 за 99 сл, лв
Hunter Axe 196 - - - - - 9 B 8 D - C 250 125 +195 за 99 сл, лв
Tonitrus 160 - - - 80 - 12 B 8 E   D 100 65 +144/39 за 99 с, л, т
Stake Driver 170           18 С 9 С   С 200 65 +195 за 99 сл, лв
Beast Claw 150 - - - - - 14 C 12 D - D 180   +143 за 99 сл, лв
Blade of Mercy 120 - 60 - - - 7 11 S - B 200 40 +132/42 за 99 лв/тн
Reiterpallasch 150 150         8 E 12 A 10 D B 120 80 +180/60 за 99 с, л, /кр
Threaded Cane 156 - - - - - 7 E 8 A - B 200 65 +185 за 99 сл, лв
Burial Blade 160 - 60 - - - 10 D 12 B - B 200   +132/42 за 99 с, л, /тн
Chikage 184 184 - - - 30 10 E 14 B 12 S D 120 60 +165/202 за 99 с, л, /кр
Saw Cleaver 180 - - - - - 8 C 7 D - C 200 55 +180 за 99 сл, лв
Saw Spear 170 - - - - - 7 D 8 C - C 200 55 +192 за 99 сл, лв
Rifle Spear 170 170 - - - - 10 D 11 B 9 B C 180 70 +170/110 за 99 с,л /кр
                           
Firearms (+10) физ кр тн огн эл б.от сил лов о.кр тайн с.с р.п. Бонусы к урону
Cannon - 600 - - - - 30 13 D - 200 12 +240 за 99 о.кр
Hunter Pistol - 160 - - - - 7 9 5 A - 100 1 +136 за 99 о.кр
Repeating Pistol - 200 - - - - 10 11 8 B - 80 2 +160 за 99 о.кр
Evelyn - 140 - - - - 9 11 18 S - 100 1 +189 за 99 о.кр
Hunter Blunderbuss - 45 - - - - 7 9 5 A - 150 1 +45 за 99 о.кр
Ludwig's Rifle - 55 - - - - 9 10 9 D - 150 1 +27 за 99 о.кр
Flamesprayer - - - 95 - - - 8 - 8 B 100 1 +66 за 99 тайны
Rosmarinus - - 80 - - - - 8 - 8 S 100 1 +56 за 99 тайны
                           
Torch - - - 25 - - 6 - - D 100 -  
Hunter's Torch - - - 100 - - 6 - - B 150 - +70 за 99 тайны
Wooden Shield - - - - - - 8 8 - - 120 -  
Опубликовано: 8 Мая, 2015  20:52 Просмотров: 1882 Печать